D'ençà dels seus orígens, BCF Consultors destinà un percentatge dels seus beneficis –com a mostra de retorn social i solidaritat- al desenvolupament de projectes en l’àmbit de la formació i concedeix ajuts per a realitzar estudis, que tinguin com a finalitat afavorir el desenvolupament –més equitatiu- en països del tercer món, en els àmbits social, cultural, educatiu, tecnològic, econòmic,...
La bona marxa d'aquesta iniciativa i la confluència amb altres organitzacions i professionals que comparteixen aquestes inquietuds, va portar a BCF Consultors a constituir l’any 2001 la Fundació Kontrast.