Per què un servei de consultoria?

La informació i el coneixement són, actualment, dos factors clau de competitivitat de les organitzacions i de desenvolupament de la societat.

BCF Consultors és una organització especialitzada en l’anàlisi de mercats, en l’estudi de diferents sectors econòmics i de la seva inserció en el territori, i en l’assessorament d’organitzacions, institucions i administracions públiques.

Els seus serveis professionals tenen per objectiu fonamental incrementar el valor dels actius d’informació i de coneixement d’aquestes organitzacions i, en conseqüència, millorar les seves competències i la seva activitat.

Per què BCF Consultors?

BCF Consultors ofereix els seus serveis sobre la base de quatre principis bàsics:

 • La capacitat d’innovació, per tal d’assegurar una adaptació òptima i ràpida de l’activitat dels seus clients als canvis que s’esdevenen acceleradament en el seu entorn en el moment actual.
 • La singularitat del servei, ja que proporciona la màxima adequació del treball prestat a les necessitats concretes de cada client en particular.
 • La qualitat, amb l’objectiu de satisfer de la millor manera possible les expectatives dels seus clients, i d’incrementar de forma continuada el seu grau de fidelització.
 • El rigor, la professionalitat i la independència, ja que està integrada per un conjunt d’experts en diferents especialitats que vetllen per la qualitat tècnica de la seva feina, la confidencialitat de la informació, i l’òptima utilització dels recursos disponibles.

Què és BCF Consultors?

BCF Consultors té una llarga trajectòria (20 anys) en la prestació de serveis professionals:

BCF Consultors treballa per a organitzacions, associacions professionals i empresarials, administracions públiques, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. L’experiència acumulada en l’àmbit de la consultoria proporciona a BCF Consultors els recursos necessaris per a donar una resposta adequada als reptes en què es troben els seus clients: anàlisi i millora dels sistemes de gestió, qualitat del servei i màrqueting, disseny de plans estratègics, anàlisi de sectors i de mercats, definició i avaluació de polítiques públiques, estudis de viabilitat de projectes, creació i organització de sistemes d’informació empresarial i estadística, etc.

Els membres de BCF Consultors participen en múltiples tasques de docència en l’àmbit universitari i de la formació continuada. Aquesta vessant de la seva activitat professional contribueix a la millora permanent de les competències del mateix equip de BCF Consultors en els camps teòric i aplicat. BCF Consultors forma part de diverses xarxes internacionals especialitzades en la recerca i en la consultoria.

Com treballem?

Per a l’assegurament de la qualitat dels serveis que BCF Consultors proveeix, es disposa d’un sistema de protocols. Aquests protocols comprenen les principals àrees d’actuació de l’organització: l’atenció al client, les tècniques d’elaboració i tractament de la informació, la seguretat i confidencialitat de les dades, la gestió dels recursos, la comunicació interna i externa, etc.

L’equip humà.

El nucli central de l’organització el configuren els directors, coordinadors i investigadors de projecte. Tanmateix, l’extensió informativa i alhora l’especialització del coneixement fa imprescindible treballar amb una àmplia xarxa d'experts universitaris i professionals que col·laboren habitualment en els projectes.

Les persones de referència de l’organització són:

 • Per l’àmbit d’estudis i continguts: Miquel Flamarich, Soci director de BCF Consultors, d'ençà 1998.
  Soci d’Oîkos - Estudis i assessorament, d’ençà 2003.
  Patró fundador de la Fundació Kontrast, d’ençà 2000. President d'ençà 2011.
  Professor universitari de 1986 a 2015, fonamentalment a l'ICE de la Universitat de Barcelona i a l'EUTDH de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que ha col·laborat amb diverses universitats.
  Ha realitzat més de tres centenars d’estudis (fonamentalment d’economia aplicada) per administracions públiques, entitats i empreses, en diferents àmbits com el turisme, l’habitatge, la cultura, els serveis a les organitzacions, …
 • Per l’àmbit gerencial: Isabel Gol, gerent de BCF Consultors, d’ençà 2006.
  Amb estudis d’enginyeria, disposa d’un extens currículum com a gestora i gerent de projectes i organitzacions de l’àmbit cultural i social.
  Garanteix el millor funcionament de l’organització i l’optimització dels recursos a fi de proporcionar les millors condicions per l’equip de treball i les millors prestacions pels nostres clients.
  Ha realitzat més d’un centenar d’estudis (fonamentalment d’economia aplicada) per administracions públiques, entitats i empreses, en diferents àmbits com el turisme, l’habitatge, la cultura, els serveis a les organitzacions, …